Sıkça Sorulan Sorular

Kira sertifikalarını Emlak Katılım şubelerine başvurarak alabilirsiniz. Emlak Katılım’ın şubelerine www.emlakbank.com.tr web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kira sertifikası ihracı katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak ihraç edilmektedir. İcazeti, Emlak Katılım'ın Danışma Komitesi tarafından verilmiştir.

Dönemsel getiri ödemeleri, kira sertifikası ihracı gerçekleştikten sonra, Merkezi Kayıt Kuruluşundan alınan kayıtlar dikkate alınarak sertifikayı elinde bulunduran yatırımcının yatırım hesabına ödenmektedir.

Emlak Katılım şubelerinden veya yatırım hesabınızın bağlı bulunduğu yatırım kuruluşlarından bilgi alabilirsiniz.

Yatırımcıların kira sertifikası ihracı kapsamında satın aldıkları kira sertifikaları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna tabi olmayıp, kira sertifikalarında tutar olarak herhangi bir devlet garantisi bulunmamaktadır.